Epal-pallets Europska unija Europski strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Toma-Palete d.o.o.
Kliknite za više detalja

Euro paleta 1200x800 mm, više puta korištena

Iz naše ponude nudimo euro palete koje su više puta korištene.
Sve palete su pregledane i nisu oštećene, te ih je moguće koristiti.

Termički su obrađene.