Epal-pallets Europska unija Europski strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Toma-Palete d.o.o.
Kliknite za više detalja

DD paleta

Palete veličine 800x600x160 mm.

Palete su proizvedeni u skladu s DIN 15146th prikovane ploče koje se najčešće koriste su drva; hrast, joha, breza. Središnja spojka je lim debljine 2 mm. Nudimo mogućnost sušenja i toplinske obrade paleta.