Epal-pallets Europska unija Europski strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Toma-Palete d.o.o.
Kliknite za više detalja

Uprava

Uprava
Uprava

Od 1.11.2016. nalazimo se u novoj upravnoj zgradi tvrtke Toma palete d.o.o. na istoj adresi Industrijska cesta 16 u novom i modernom ambijentu.

Dobro došli!