Epal-pallets Europska unija Europski strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Toma-Palete d.o.o.
Kliknite za više detalja

Prodaja građevinskog materijala

Novo u ponudi
Prodaja građevinskog materijala

Sve za gradnju:

  • građa
  • cigla
  • crijep
  • armatura
  • žbuke
  • cement
  • knauf
  • stiropor i dr.