Epal-pallets Europska unija Europski strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Toma-Palete d.o.o.
Kliknite za više detalja

Nove web stranice

Dobro došli na naše nove web stranice
Nove web stranice

Kako bi i dalje bili u korak s novim tehnologijama i bliže našim klijentima napravili smo nove web stranice. Nove web stranice moguće je gledati i sa pametnih telefona i mobitela.

Dobro došli na www.toma-palete.hr