Epal-pallets Europska unija Europski strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Toma-Palete d.o.o.
Kliknite za više detalja

Nova podružnica Toma palete d.o.o. Sarajevo

Adresa je Rakovička cesta br. 138, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH. Broj telefona: +387 (0) 62 500 801
Nova podružnica Toma palete d.o.o. Sarajevo