Epal-pallets Europska unija Europski strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Toma-Palete d.o.o.
Kliknite za više detalja

Drvena bio masa

Potrebana Vam je drvena bio masa ?
Drvena bio masa

Znate li da se više od 30% kućanstava u Hrvatskoj grije na drva !?

Za primjenu u sustavima grijanja obiteljskih kuća, stambenih i poslovnih zgrada.

Kruta biomasa se može spaljivati i tako se iz nje može dobiti toplinska energija za grijanje ili proizvodnju električne energije.

Proizvodimo vlastitu drvenu biomasu, obratite nam se s povjerenjem.

Kontaktirajte nas.