header top content

Toma palete d.o.o.

Industrijska cesta 16, 10360 Sesvete, Zagreb Hrvatska

T +385 1 20 20 105

F +385 1 20 20 106

E info@toma-palete.hr

  • Croatian
  • German

slider content

  • Euro paleta
  • Euro paleta korištena
  • Nastavak za paletu
  • Drvena bio masa
  • Dostava paleta

about content

O nama

Tvrtka Toma palete d.o.o. ima dugogodišnju tradiciju u preradi drveta i izradi drvene transportne ambalaže.

Osnovne djelatnosti su proizvodnja raznih vrsta paleta, popravci i odžavanje istih. U sklopu tvrke, poseban se odjel bavi otkupom i reparacijom rabljenih paleta, te njihovom prodajom.

licence content right column

Licenca

Ovlašteni smo EPAL partner, sa pripadajućom licencom. Stalnom edukacijom i usavršavanjem unapređujemo naše poslovanje.